Centrale wentylacyjne w wykonaniu basenowym MC-B są przeznaczone do wentylacji, ogrzewania i osuszania hal basenowych. Obudowa i elementy wewnętrzne central są szczególnie odporne na działanie wody, środków chemicznych i wszelkich czynników korodujących.

Zależnie od oczekiwanego poziomu odzysku energii i osuszania centrale basenowe mogą być wyposażone w odzysk ciepła na wymiennikach przeciwprądowych, krzyżowych i glikolowych oraz pompę ciepła.

Każda centrala basenowa jest wyposażona również w układ recyrkulacji powietrza, umożliwiając osuszanie hal basenowych powietrzem zewnętrznym.

Zależnie od pory roku urządzenia basenowe są sterowane przez układ automatyki w taki sposób, że zapewniając wentylację, oraz utrzymanie temperatury i wilgotności na odpowiednim poziomie minimalizują jednocześnie ilość pobieranej energii i maksymalizują stopień odzysku ciepła.