Centrala wentylacyjna odporna na każde warunki

Zadaniem centrali wentylacyjnej jest zapewnić oczekiwany mikroklimat niezależnie od tego jakiej jakości powietrze będziemy wyciągać z pomieszczenia oraz jakiej jakości powietrze panuje na zewnątrz obiektu. Dopasowując budowę urządzenia do specyficznych warunków danego obiektu będziemy mogli zapewnić jej trwałość i bezawaryjną pracę.

Każda nasza centrala zachowując wymiary określone w części typoszeregi wymiarowe może być wykonana w inny sposób, z użyciem innych materiałów i podzespołów. Dzięki temu urządzenie uzyskuje nowe właściwości potrzebne do pracy w specyficznych warunkach.

Jeśli urządzenie będzie pracowało w warunkach agresywnych, tzn. gdy istnieje prawdopodobieństwo,  że na danym obiekcie składniki powietrza przepływającego przez centralę będą mogły wchodzić w reakcje chemiczne z powłoką elementów wewnętrznych urządzenia, wówczas stosujemy materiały, które będą odporne na te składniki powietrza.  W ten sposób bazując na danym typoszeregu wymiarowym możemy wykonać urządzenie, które sprawdzi się w większości środowisk pracy, gdzie trzeba zapewnić sprawną wentylację.

Do najbardziej typowych warunków, dla których opracowaliśmy niestandardowe wykonanie central wentylacyjnych możemy zaliczyć wykonanie higieniczne, oraz wykonanie basenowe