Centrale kompaktowe to urządzenia typu plug&play, czyli urządzenia z fabrycznym okablowaniem. Zakres prac do wykonania po dostawie jest więc ograniczony do niezbędnego minimum. Wystarczy doprowadzić zasilanie elektryczne oraz podłączyć media grzewcze/chłodzące, kanały wentylacyjne oraz czujnik temperatury zewnętrznej i panel pomieszczeniowy i urządzenie jest gotowe do pracy.

Oferujemy 2 typy central wentylacyjnych kompaktowych:

 • centrale stojące krótkie z wylotami do góry
 • centrale podwieszane

Centrale wentylacyjne kompaktowe stojące z wylotami do góry

centrale-wentylacyjne-kompaktowe-krótkie

Centrale kompaktowe stojące z wylotami do góry to 5 wielkości urządzeń z zakresu wydajności powierza 500  -7 000 m3/h. Dzięki wlotom/wylotom do góry centrala zajmuje niewielką powierzchnię i może być posadowiona w małych i ciasnych maszynowniach i pomieszczeniach.

Zalety urządzeń:

 • lekka i wytrzymała konstrukcja oparta na szkielecie z profili aluminiowych,
 • w standardzie samonośna rama stalowa,
 • sprawność odzysku ciepła na wymiennikach przeciwprądowych do 90%,
 • nagrzewnica wodna lub elektryczna,
 • chłodnica wodna lub freonowa,
 • wentylatory z silnikami EC lub AC z falownikami
 • wbudowany układ automatyki z komunikacją BMS
 • układ typu plug & play

Centrale kompaktowe podwieszane

centrala wentylacyjna kompkatowa podwieszana

Centrale kompaktowe podwieszane to 8 wielkości urządzeń nawiewno-wywiewnych z zakresu wydajności powietrza 250 – 3 600 m3/h.

Urządzenie każdej wielkości jest wyposażone w:

 • wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy o sprawności odzysku ciepła do 90%,
 • wentylatory promieniowe z silnikami EC o bardzo dobrych parametrach akustycznych,
 • nagrzewnicę wodną lub elektryczną,
 • chłodnicę wodną lub freonową,
 • układ automatyki zasilająco-sterującej z wbudowaną komunikacją BMS,
 • fabryczne okablowanie

Dzięki zwartej budowie, niewielkim gabarytom i dobrym parametrom akustycznym, centrale te są dedykowane do zabudowy w przestrzeni stropu podwieszonego. Dostęp serwisowy od dołu umożliwia bezproblemową długoletnią eksploatację urządzeń.

Centrale kompaktowe typu podwieszanego są bardzo uniwersalne i opcjonalnie mogą być wykonane jako stojące, wysokość centrali staje się wówczas jej szerokością, a szerokość – wysokością (do wysokości dochodzi wówczas rama samonośna 80 mm).