Centrale kompaktowe podwieszane to 8 wielkości urządzeń nawiewno-wywiewnych z zakresu wydajności powietrza 250 – 3 600 m3/h.

Urządzenie każdej wielkości jest wyposażone w:

  • wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy o sprawności odzysku ciepła do 90%,
  • wentylatory promieniowe z silnikami EC o bardzo dobrych parametrach akustycznych,
  • nagrzewnicę wodną lub elektryczną,
  • chłodnicę wodną lub freonową,
  • układ automatyki zasilająco-sterującej z wbudowaną komunikacją BMS,
  • fabryczne okablowanie

Dzięki zwartej budowie, niewielkim gabarytom i dobrym parametrom akustycznym, centrale te są dedykowane do zabudowy w przestrzeni stropu podwieszonego. Dostęp serwisowy od dołu umożliwia bezproblemową długoletnią eksploatację urządzeń.

Centrale kompaktowe typu podwieszanego są bardzo uniwersalne i opcjonalnie mogą być wykonane jako stojące, wysokość centrali staje się wówczas jej szerokością, a szerokość – wysokością (do wysokości dochodzi wówczas rama samonośna 80 mm).