Centrale wentylacyjne niskie - proporcje wymiarowe

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne z typoszeregu niskiego to 12 wielkości urządzeń o wydajności powietrza do 60 000 m3/h (urządzenia wyciągowe nawet do 110 00 m3/h).

Nazywamy je “niskimi”, gdyż centrale tego typoszeregu są ok. 2-krotnie szersze niż wyższe.

Stosunek wysokości do szerokości wynosi więc ok. 1:2. Oznacza to, że centrale nawiewno-wywiewne tego typoszeregu mają kształt zbliżony do kwadratu.

Takie wymiary urządzeń mają szereg zalet:

  • urządzenia dachowe dobrze wpasowują się w architekturę obiektu,
  • urządzenia wewnętrzne można łatwo dopasować do niskich pomieszczeń, poddaszy, a także zmieścić w przestrzeniach stropów podwieszanych,
  • w przypadku central z wymiennikami obrotowymi rotor całkowicie mieści się w obudowie urządzenia nie wystając poza obudowę urządzenia.

Tak, jak każda nasza centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna, centrale niskie mogą posiadać 3 grubości obudowy (25, 40 i 60 mm), a także 2 typy profili konstrukcyjnych (mostki ciepła klasy TB1 lub TB2).

W typoszeregu central niskich dostępne są 4 rodzaje odzysku ciepła:

  • wymiennik obrotowy,
  • wymiennik przeciwprądowy,
  • wymiennik krzyżowy
  • wymiennik glikolowy

Poniższy obraz przedstawia pełny typoszereg central niskich wraz w wymiarami ich przekrojów poprzecznych, oraz wydajnościami powietrza. Tutaj możesz pobrać kartę katalogową typoszeregu niskiego w formacie pdf.