wymiary central micro-clima

Centrale wentylacyjne – wielkość ma znaczenie

Dobra centrala wentylacyjna to nie tylko centrala, która zapewni założone parametry powietrza na obiekcie, spełni kryteria energetyczne narzucone przez przepisy oraz będzie cicha, trwała i bezawaryjna. To również również centrala wentylacyjna o odpowiednich wymiarach.

Zmniejszenie prędkości przepływu powietrza w centralach wentylacyjnych podyktowane Rozporządzeniem Komisji EU nr 1253/2014 implikuje niekorzystne z punktu widzenia inwestora i projektanta skutki – centrale wentylacyjne mają większy przekrój, a więc zajmują więcej miejsca i trudniej jest zrobić dobry projekt instalacji wentylacyjnej.

Bardzo często jako dostawcy spotykamy się, szczególnie ze strony inwestorów obiektów typu budynki biurowe czy galerie handlowe z podejściem, że miejsce poświęcone centrali klimatyzacyjnej  to miejsce stracone, miejsce, które nie zarabia, nie przynosi dochodu, a jedynie generuje koszty. I trudno nie odmówić takiemu rozumowaniu racjonalności.

Dlatego naszym zadaniem jako producentów i dostawców jest tworzyć i oferować takie urządzenia, które będzie zajmowało jak najmniej miejsca i będzie możliwe jego dopasowanie do każdego obiektu. Dlatego też opracowaliśmy kilka typoszeregów urządzeń, aby można było łatwo i szybko dobrać takie urządzenie, które jak najlepiej wpasuje się w architekturę  budynku, oraz zajmie jak najmniej miejsca. Możemy więc każdemu projektantowi wentylacji zaproponować centralę wentylacyjną o wymiarach, które napewno spełnią jego oczekiwania.

Centrale wentylacyjne wczoraj i dziś

Jeszcze 20 lat temu wentylacja i klimatyzacja budynku była postrzegana jako coś luksusowego i ekskluzywnego a centrale wentylacyjne były dobrem bardzo trudno sprzedawalnym. Obecnie trudno wyobrazić sobie nowy budynek, który nie posiadałby wentylacji i klimatyzacji. Jednocześnie z roku na rok zaostrzane są przepisy dotyczące tego jaka powinna być wentylacja w budynku, jak powinna być zbudowana centrala klimatyzacyjna i jakie kryteria powinna spełniać, by nowy budynek mógł zostać dopuszczony do użytkowania. Wszystko to wpływa także na wymiary central wentylacyjnych. Urządzenia produkowane 20 lat temu w większości nie posiadały odzysku ciepła. Dziś jednak samo istnienie odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej już nie wystarczy.

 

Centrale wentylacyjne – klasa energetyczna

Powszechny w Unii Europejskiej trend ograniczania konsumpcji energii w naszych domach widoczny jest chociażby poprzez zastąpienie wiele lat temu tradycyjnych żarówek, żarówkami energooszczędnymi. Kupując pralkę czy lodówkę patrzymy na klasę energetyczną urządzenia. Podobna sytuacja występuje przy urządzeniach stosowanych w budownictwie i przemyśle. Dziś liczy się odpowiedni poziom odzysku energii, oraz odpowiedni poziom konsumpcji energii przez wentylatory central aby urządzenie spełniało wymogi techniczne dla nowych budynków i aby jego koszty eksploatacji były ograniczone do niezbędnego minimum. Tak, jak klasę energetyczną posiadając pralki, lodówki i inne urządzenia domowe, także centrale wentylacyjne zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1254/2014 taką klasę powinny posiadać. 

 

Prędkość przepływu powietrza w centralach wentylacyjnych

Wszystkie zmiany przepisów energetycznych powodują, że zmienia się także nieco budowa urządzeń wentylacyjnych. Zaostrzenia kryteriów odzysku ciepła wymaga budowy central wentylacyjnych o coraz mniejszych prędkościach przepływu powietrza. W kanałach wentylacyjnych możemy stosować prędkości powietrza nawet 4-8 m/s. Jednak prędkość przepływu powietrza przez centralę klimatyzacyjną musi być znacznie mniejsza. Jeszcze do niedawna maksymalna prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnicę była na poziomie ok. 4-4,5 m/s, a przez chłodnicę na poziomie ok. 3,5-3,8 m/s. Dawało to prędkość przepływu powietrza w przekroju centrali na poziomie 2,5-3,5 m/s, gdyż ze względów serwisowych i konstrukcyjnych nagrzewnica czy chłodnica nigdy nie wypełnia w 100% przekroju centrali. Prędkości takie zapewniały skuteczny odbiór ciepła od nagrzewnic, oraz skuteczne wyłapywanie przez odkraplacze chłodnic cząsteczek kondensatu powstającego na chłodnicy. Obecnie centrale klimatyzacyjne mają prędkość powietrza w przekroju urządzenia na poziomie 1,5-2,5 m/s. Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia jak najdłuższego kontaktu powietrza centrali wentylacyjnej z wymiennikami ciepła. Tylko przy odpowiednio długim kontakcie powierza z wymiennikiem możemy osiągnąć efekt w postaci wysokiej sprawności odzysku ciepła. Prędkość powietrza ma natomiast bezpośrednie przełożenie na wymiary central wentylacyjnych.