Centrale wentylacyjne wąskie - proporcje wymiarowe

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne wąskie to 13 wielkości urządzeń o wydajności do 70 000m3/h (urządzenia wywiewne nawet do 120 000 m3/h) .

Każde urządzenie dostępne jest w wersji wykonania wewnętrznej lub zewnętrznej (dachowej).

Typoszereg nazywamy wąskim, gdyż stosunek wysokości do szerokości pojedynczego piętra jest równy w przybliżeniu 1:1. A więc centrala nawiewno-wywiewna w układzie piętrowym tego typoszeregu ma ok. dwukrotnie większą wysokość niż szerokość.

Zalety urządzeń typoszeregu wąskiego są następujące:

  • mała powierzchnia zajmowana przez urządzenie,
  • duża elastyczność w doborze wentylatora centrali  – jest to ważne szczególnie gdy zależy nam na doborze urządzenia maksymalnie cichego,
  • łatwy dostęp serwisowy do wnętrza urządzenia,
  • możliwość konfigurowania central nawiewno-wyciągowych w układzie pionowym lub poziomym – dostępna opcja tzw. central “leżących” – rysunek poniżej.

Centrala tzw. “leżąca” to szczególny przypadek układu nawiewno-wyciągowego, w którym część nawiewna jest usytuowana obok części wyciągowej. Widok takiej centrali przedstawia poniższy szkic.

Centrale wentylacyjne leżące

Tak, jak każda nasza centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna, także centrale wąskie mogą posiadać 3 grubości obudowy (25, 40 i 60 mm), a także 2 typy profili konstrukcyjnych (mostki ciepła klasy TB1 i TB2).

W typoszeregu central wąskich dostępne są 4 rodzaje odzysku ciepła:

  • wymiennik obrotowy,
  • wymiennik przeciwprądowy,
  • wymiennik krzyżowy
  • wymiennik glikolowy

Na poniższym obrazku znajdziesz wymiary i wydajność urządzeń całego typoszeregu wąskiego. Tutaj możesz pobrać kartę katalogową typoszeregu w formacie pdf.