Jak zmienia się zapotrzebowanie na moc wentylatorów centrali wentylacyjnej?

 

Czy wiesz, że…

– Wydajność wentylatorów centrali wentylacyjnej dobieramy w taki sposób, aby pokonały one opory własne elementów składowych urządzenia, opory instalacji kanałowej i zakończeń wentylacyjnych oraz zapewniły na wyjściu instalacji – do pomieszczeń –  żądany strumień powietrza?

– Opory wewnętrzne urządzenia nie są stałe, a zmieniają się cyklicznie w zależności m.in. od stopnia zabrudzenia filtrów i pory roku?

– Latem na wymiennikach odzysku chłodu i chodnicach powietrza powstają dodatkowe straty ciśnienia w wyniku wykraplania wilgoci

– Zabrudzeniu ulegają także inne poza filtrami elementy urządzenia, a także kanały i zakończenia wentylacyjne generując dodatkowe opory?

– Wiele central wentylacyjnych oferowanych na polskim rynku może nie zapewnić wymaganego strumienia powietrza nawet przy lekko zabrudzonych filtrach?

Wynika to, z faktu, że silniki wentylatorów tych central nie posiadają żadnego marginesu bezpieczeństwa.

 

Zobacz przykład poniżej…

Oto fragment karty doboru centrali wentylacyjnej, którą otrzymaliśmy od jednego z naszych klientów.

Silnik ma moc znamionową 4 kW, a moc na wale wynosi 3,96 kW. A więc urządzenie to ma zaledwie 1%-ową rezerwę mocy mechanicznej na zabrudzenie filtrów i ewentualnie inne dodatkowe spadki ciśnień jakie mogą wystąpić.

Punkt pracy wentylatora znajduje się praktycznie na krzywej określającej maksymalną wydajność.

I niestety nie jest to przypadek odosobniony, takie urządzenia są powszechnie oferowane przez różnych producentów na polskim rynku!

Czy zaoferowałbyś swojemu klientowi takie urządzenie?

 

A  jeśli projektant niedoszacował także ciśnienia dyspozycyjnego i w rzeczywistości będzie ono większe?

Jeśli wykonawca w trakcie robót dokona niepozornych zmian skutkujących dodatkowym zwiększeniem oporów instalacji?

Możesz wpakować się w a kłopoty…

Bo często jedna niepoprawna instalacja może podważyć Twoją reputację i wiarygodność na rynku jako projektanta lub wykonawcy. Może także narazić Ciebie na nieprzewidziane wizyty serwisowe i wymierne straty finansowe. Nie ryzykuj!

 

Studium przypadku – 2 identyczne centrale wentylacyjne z różnymi silnikami

Porównaj pokazane niżej charakterystyki wentylatorów.

Na rys.1 margines bezpieczeństwa jest bardzo niewielki, chociaż i tak znacznie wyższy niż w centrali opisanej wyżej.

Na rys.2 margines bezpieczeństwa jest znaczny. Centrala z takimi silnikami wentylatorów zapewni żądaną wydajność w każdej sytuacji. Będzie odporna na wszelkie błędy projektowe i nieprzewidziane sytuacje.

Dodatkowo jeśli Twój klient zmieni za jakiś czas przeznaczenie pomieszczeń i będzie potrzebował więcej powietrza, z łatwością mu to ustawisz zwiększając częstotliwości pracy falowników.

Rys 1. Charakterystyka wentylatora z silnikiem 2,2 kW                    Rys 2. Ten sam wentylator z silnikiem 3 kW

Porównaj ceny urządzeń…

Poniżej są odnośniki do 2 kart doboru central wentylacyjnych o identycznych parametrach, a różniące się tylko mocami silników. Jest to przykładowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym, z nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową na 5 000 m3/h powietrza.  Ściągnij te karty i porównaj dane silników:

Centrala 1: silniki z niewielką rezerwą mocy

Centrala 2: silniki z dużą rezerwą mocy.

 

Wielu wykonawców i projektantów myśli, że jest to kwestia ceny… i oczywiście cena jest wyższa, ale tylko nieznacznie.

Cena centrali 1 wynosi  32 090 zł netto, a centrali 2: 32 530 zł netto.

A więc w cenie całego urządzenia z automatyką różnica ta wynosi zaledwie 440 zł, co stanowi 1,4%.

O 1,4% droższa jest centrala z mocniejszymi silnikami, z czego ok. 0,6% wyższą cenę generują mocniejsze silniki, a 0,8% mocniejsze falowniki.

Czy warto zatem za tak niewielką cenę narażać siebie i innych na kłopoty?

 

Jeśli masz wątpliwości, czy oferowana Tobie centrala posiada odpowiednią rezerwę mocy poproś  swojego dostawcę o charakterystykę wentylatorów z zaznaczonym punktem pracy.

Skonsultuj się z naszymi specjalistami, którzy doradzą Ci przy Twoim projekcie, a w razie potrzeby także zaproponują odpowiednie urządzenie.

 

The form you have selected does not exist.